Birders HF Jahresliste NRW 2024 Edition

Liste der beobachteten Arten am Ort "Exter" (Deutschland, Herford)

#NameOrtDatumArtvon
1 Sumpfrohrsänger Exter 30.05.2022 G Niemann, Peter
2 Baumfalke Exter 08.05.2022 V Niemann, Peter
3 Schnatterente Exter 17.03.2022 G Niemann, Peter
4 Gartenrotschwanz Exter 21.04.2021 V Schürkamp, Uwe
5 Schwarzmilan Exter 27.03.2019 V Möller, Eckhard
6 Baumfalke Exter 19.05.2018 V Möller, Eckhard
7 Waldohreule Exter 21.03.2018 V Möller, Eckhard
8 Bergfink Exter 16.03.2018 V Möller, Eckhard
9 Star Exter 04.01.2015 V Schürkamp, Uwe
10 Mäusebussard Exter 01.01.2014 V Hadasch, Jörg
11 Grauschnäpper Exter 10.07.2013 V Hadasch, Jörg
12 Grauschnäpper Exter 10.05.2013 V Meyrahn, Peter
13 Kolkrabe Exter 04.05.2013 V Möller, Eckhard
14 Hohltaube Exter 04.05.2013 V Meyrahn, Peter
15 Fitis Exter 20.04.2013 V Meyrahn, Peter
16 Dorngrasmücke Exter 20.04.2013 V Meyrahn, Peter
17 Bluthänfling Exter 20.04.2013 V Meyrahn, Peter
18 Alpenbirkenzeisig Exter 20.04.2013 V Meyrahn, Peter
19 Goldammer Exter 20.04.2013 V Meyrahn, Peter
20 Rauchschwalbe Exter 20.04.2013 V Meyrahn, Peter
21 Feldlerche Exter 20.04.2013 V Meyrahn, Peter
22 Hausrotschwanz Exter 20.04.2013 V Meyrahn, Peter
23 Mönchsgrasmücke Exter 20.04.2013 V Meyrahn, Peter
24 Zilpzalp Exter 20.04.2013 V Meyrahn, Peter
25 Teichhuhn Exter 20.04.2013 V Meyrahn, Peter
26 Grünspecht Exter 20.04.2013 V Meyrahn, Peter
27 Klappergrasmücke Exter 20.04.2013 V Meyrahn, Peter
28 Rotmilan Exter 08.03.2013 V Meyrahn, Peter
29 Bachstelze Exter 08.03.2013 V Hadasch, Jörg
30 Weißstorch Exter 07.03.2013 V Meyrahn, Peter
31 Mittelspecht Exter 05.03.2013 V Möller, Eckhard
32 Rotkehlchen Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
33 Buntspecht Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
34 Jagdfasan Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
35 Blässgans Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
36 Buchfink Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
37 Mäusebussard Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
38 Haussperling Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
39 Blaumeise Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
40 Kohlmeise Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
41 Feldsperling Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
42 Grünfink Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
43 Erlenzeisig Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
44 Waldkauz Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
45 Amsel Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
46 Elster Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Heike
47 Grünfink Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Peter
48 Heckenbraunelle Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Heike
49 Rabenkrähe Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Heike
50 Turmfalke Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Heike
51 Wacholderdrossel Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Heike
52 Kranich Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Heike
53 Erlenzeisig Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Heike
54 Grünfink Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Heike
55 Zaunkönig Exter 03.03.2013 V Meyrahn, Heike
56 Kolkrabe Exter 02.03.2013 V Meyrahn, Heike
57 Silbermöwe Exter 01.03.2013 V Meyrahn, Peter
58 Rabenkrähe Exter 01.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
59 Kolkrabe Exter 01.03.2013 V Meyrahn, Lis Tara
60 Schwanzmeise Exter 27.02.2013 V Hadasch, Jörg
61 Gartenbaumläufer Exter 27.02.2013 V Hadasch, Jörg
62 Tannenmeise Exter 23.02.2013 V Meyrahn, Lis Tara
63 Kolkrabe Exter 23.02.2013 G Meyrahn, Peter
64 Feldsperling Exter 12.02.2013 V Hadasch, Jörg
65 Ringeltaube Exter 12.01.2013 V Meyrahn, Heike
66 Buchfink Exter 11.01.2013 V Meyrahn, Heike
67 Waldkauz Exter 10.01.2013 V Meyrahn, Peter
68 Tannenmeise Exter 06.01.2013 V Meyrahn, Peter
69 Haussperling Exter 06.01.2013 V Meyrahn, Heike
70 Feldsperling Exter 06.01.2013 V Meyrahn, Heike
71 Feldsperling Exter 05.01.2013 V Meyrahn, Peter
72 Haussperling Exter 05.01.2013 V Meyrahn, Peter
73 Buntspecht Exter 04.01.2013 V Meyrahn, Heike
74 Kohlmeise Exter 04.01.2013 V Meyrahn, Heike
75 Blaumeise Exter 04.01.2013 V Meyrahn, Heike
76 Mäusebussard Exter 04.01.2013 V Meyrahn, Heike
77 Tannenmeise Exter 04.01.2013 V Meyrahn, Heike
78 Schwanzmeise Exter 04.01.2013 V Meyrahn, Heike
79 Amsel Exter 04.01.2013 V Meyrahn, Heike
80 Blässgans Exter 02.01.2013 V Meyrahn, Peter
81 Mittelspecht Exter 02.01.2013 V Meyrahn, Peter
82 Straßentaube Exter 02.01.2013 V Meyrahn, Peter
83 Turmfalke Exter 02.01.2013 V Meyrahn, Peter
84 Wachtel Exter 08.09.2012 G Meyrahn, Peter
85 Wiesenweihe Exter 21.08.2012 V Meyrahn, Peter
86 Gelbspötter Exter 13.05.2012 V Meyrahn, Peter
87 Dorngrasmücke Exter 30.04.2012 V Meyrahn, Peter
88 Rauchschwalbe Exter 17.04.2012 V Schürkamp, Uwe
89 Wiesenschafstelze Exter 13.04.2012 V Meyrahn, Peter
90 Mönchsgrasmücke Exter 09.04.2012 V Meyrahn, Peter
91 Waldbaumläufer Exter 09.04.2012 V Kleymann, Pauline
92 Steinschmätzer Exter 08.04.2012 V Meyrahn, Peter
93 Girlitz Exter 05.04.2012 V Meyrahn, Peter
94 Schwarzmilan Exter 01.04.2012 V Meyrahn, Peter
95 Hausrotschwanz Exter 31.03.2012 V Meyrahn, Peter
96 Sommergoldhähnchen Exter 31.03.2012 V Meyrahn, Peter
97 Singdrossel Exter 27.03.2012 V Meyrahn, Peter
98 Haubenmeise Exter 18.03.2012 V Hadasch, Jörg
99 Schwarzkehlchen Exter 13.03.2012 V Meyrahn, Peter
100 Bachstelze Exter 09.03.2012 V Hadasch, Jörg
101 Rotmilan Exter 08.03.2012 V Meyrahn, Peter
102 Mittelspecht Exter 02.03.2012 V Niemann, Peter
103 Schwarzstorch Exter 22.02.2012 V Meyrahn, Peter
104 Waldbaumläufer Exter 10.02.2012 V Möller, Eckhard
105 Bachstelze Exter 08.02.2012 V Meyrahn, Peter
106 Bergfink Exter 04.02.2012 V Meyrahn, Peter
107 Habicht Exter 03.02.2012 V Meyrahn, Peter
108 Kranich Exter 02.02.2012 V Meyrahn, Peter
109 Waldkauz Exter 18.01.2012 V Meyrahn, Peter
110 Mittelspecht Exter 18.01.2012 V Meyrahn, Peter
111 Haussperling Exter 14.01.2012 V Niemann, Peter
112 Waldbaumläufer Exter 14.01.2012 V Niemann, Peter
113 Wintergoldhähnchen Exter 14.01.2012 V Niemann, Peter
114 Tannenmeise Exter 14.01.2012 V Niemann, Peter
115 Gimpel Exter 14.01.2012 V Niemann, Peter
116 Tannenmeise Exter 08.01.2012 V Meyrahn, Peter
117 Türkentaube Exter 08.01.2012 V Meyrahn, Peter
118 Misteldrossel Exter 07.01.2012 V Meyrahn, Peter
119 Turmfalke Exter 07.01.2012 V Meyrahn, Peter
120 Dohle Exter 07.01.2012 V Meyrahn, Peter
121 Saatkrähe Exter 07.01.2012 V Meyrahn, Peter
122 Erlenzeisig Exter 07.01.2012 V Meyrahn, Peter
123 Elster Exter 07.01.2012 V Meyrahn, Peter
124 Stockente Exter 06.01.2012 V Meyrahn, Peter
125 Graureiher Exter 06.01.2012 V Meyrahn, Peter
126 Mäusebussard Exter 03.01.2012 V Meyrahn, Peter
127 Gimpel Exter 02.01.2012 V Meyrahn, Peter
128 Buntspecht Exter 02.01.2012 V Meyrahn, Peter
129 Ringeltaube Exter 02.01.2012 V Meyrahn, Peter
130 Türkentaube Exter 01.01.2012 V Hadasch, Jörg
131 Wacholderdrossel Exter 01.01.2012 V Hadasch, Jörg
132 Amsel Exter 01.01.2012 V Hadasch, Jörg
133 Straßentaube Exter 01.01.2012 V Meyrahn, Peter
134 Rotkehlchen Exter 01.01.2012 V Meyrahn, Peter
135 Rabenkrähe Exter 01.01.2012 V Meyrahn, Peter
136 Sperber Exter 01.01.2012 V Meyrahn, Peter
137 Grünfink Exter 01.01.2012 V Meyrahn, Peter
138 Buchfink Exter 01.01.2012 V Meyrahn, Peter
139 Kohlmeise Exter 01.01.2012 V Meyrahn, Peter
140 Zaunkönig Exter 01.01.2012 V Meyrahn, Peter
141 Heckenbraunelle Exter 01.01.2012 V Meyrahn, Peter
142 Wacholderdrossel Exter 01.01.2012 V Meyrahn, Peter
143 Haussperling Exter 01.01.2012 V Meyrahn, Peter
144 Amsel Exter 01.01.2012 V Meyrahn, Peter
145 Blaumeise Exter 01.01.2012 V Meyrahn, Peter
146 Feldsperling Exter 01.01.2012 V Meyrahn, Peter
147 Grauspecht Exter 23.04.2011 G Niemann, Peter
148 Pfuhlschnepfe Exter 11.09.2010 V Schürkamp, Uwe
149 Rotmilan Exter 11.09.2010 V Schürkamp, Uwe
150 Spornammer Exter 11.09.2010 V Möller, Eckhard
151 Pfuhlschnepfe Exter 11.09.2010 V Möller, Eckhard
152 Pfuhlschnepfe Exter 10.09.2010 V Meyrahn, Peter
153 Pfuhlschnepfe Exter 10.09.2010 V Niemann, Peter
154 Spornammer Exter 10.09.2010 B Niemann, Peter
155 Saatkrähe Exter 29.06.2010 V Cordes, Carsten
156 Rotmilan Exter 29.06.2010 B Cordes, Carsten
157 Mittelspecht Exter 29.06.2010 V Cordes, Carsten
158 Steinschmätzer Exter 02.06.2010 V Gössling, Dorothee
159 Ortolan Exter 28.05.2010 V Möller, Eckhard
160 Großer Brachvogel Exter 28.05.2010 V Möller, Eckhard
161 Seidenschwanz Exter 17.05.2010 V Möller, Eckhard
162 Ringdrossel Exter 14.05.2010 V Möller, Eckhard
163 Austernfischer Exter 14.05.2010 V Möller, Eckhard
164 Steppenweihe Exter 09.05.2010 V Meyrahn, Peter
165 Zwergtaucher Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
166 Zaunkönig Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
167 Zilpzalp Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
168 Wintergoldhähnchen Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
169 Wiesenschafstelze Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
170 Waldohreule Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
171 Waldkauz Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
172 Wachtel Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
173 Wacholderdrossel Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
174 Türkentaube Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
175 Turmfalke Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
176 Trauerschnäpper Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
177 Teichhuhn Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
178 Sumpfmeise Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
179 Straßentaube Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
180 Stockente Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
181 Stieglitz Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
182 Star Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
183 Sperber Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
184 Singdrossel Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
185 Sommergoldhähnchen Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
186 Schleiereule Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
187 Schwanzmeise Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
188 Saatkrähe Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
189 Rotmilan Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
190 Rotkehlchen Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
191 Rotdrossel Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
192 Ringeltaube Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
193 Rauchschwalbe Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
194 Rebhuhn Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
195 Raubwürger Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
196 Rabenkrähe Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
197 Nilgans Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
198 Mönchsgrasmücke Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
199 Mittelspecht Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
200 Misteldrossel Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
201 Mehlschwalbe Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
202 Mäusebussard Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
203 Mauersegler Exter 06.05.2010 V Meyrahn, Peter
204 Lachmöwe Exter 05.05.2010 V Meyrahn, Peter
205 Kuckuck Exter 05.05.2010 V Meyrahn, Peter
206 Kolkrabe Exter 05.05.2010 V Meyrahn, Peter
207 Kohlmeise Exter 05.05.2010 V Meyrahn, Peter
208 Klappergrasmücke Exter 05.05.2010 V Meyrahn, Peter
209 Kleiber Exter 05.05.2010 V Meyrahn, Peter
210 Kiebitz Exter 05.05.2010 V Meyrahn, Peter
211 Kernbeißer Exter 05.05.2010 V Meyrahn, Peter
212 Jagdfasan Exter 05.05.2010 V Meyrahn, Peter
213 Hausrotschwanz Exter 05.05.2010 V Meyrahn, Peter
214 Haussperling Exter 05.05.2010 V Meyrahn, Peter
215 Heckenbraunelle Exter 05.05.2010 V Meyrahn, Peter
216 Haubenmeise Exter 05.05.2010 V Meyrahn, Peter
217 Habicht Exter 05.05.2010 V Meyrahn, Peter
218 Grünspecht Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
219 Grünfink Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
220 Grauschnäpper Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
221 Graureiher Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
222 Goldammer Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
223 Graugans Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
224 Girlitz Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
225 Gimpel Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
226 Gebirgsstelze Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
227 Gartengrasmücke Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
228 Gartenbaumläufer Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
229 Fitis Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
230 Feldsperling Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
231 Feldlerche Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
232 Elster Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
233 Eisvogel Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
234 Dorngrasmücke Exter 04.05.2010 V Meyrahn, Peter
235 Baumpieper Exter 03.05.2010 V Meyrahn, Peter
236 Buchfink Exter 03.05.2010 V Meyrahn, Peter
237 Buntspecht Exter 03.05.2010 V Meyrahn, Peter
238 Bluthänfling Exter 03.05.2010 V Meyrahn, Peter
239 Blaumeise Exter 03.05.2010 V Meyrahn, Peter
240 Bergfink Exter 03.05.2010 V Meyrahn, Peter
241 Bachstelze Exter 03.05.2010 V Meyrahn, Peter
242 Amsel Exter 03.05.2010 B Meyrahn, Peter

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django