Birders HF Jahresliste NRW 2024 Edition

Liste der beobachteten Arten am Ort "Vlotho Hafen" (Deutschland, Herford)

#NameOrtDatumArtvon
1 Silbermöwe Vlotho Hafen 04.02.2019 V Möller, Eckhard
2 Nilgans Vlotho Hafen 13.01.2017 V Möller, Eckhard
3 Steppenmöwe Vlotho Hafen 11.01.2017 V Möller, Eckhard
4 Kuckuck Vlotho Hafen 07.05.2016 G Meister, Angelika
5 Silbermöwe Vlotho Hafen 21.02.2016 V Möller, Eckhard
6 Schnatterente Vlotho Hafen 28.01.2016 V Möller, Eckhard
7 Zwergtaucher Vlotho Hafen 16.01.2016 V Stoppkotte, Holger
8 Mönchsgrasmücke Vlotho Hafen 09.04.2015 V Möller, Eckhard
9 Zwergtaucher Vlotho Hafen 10.01.2015 V Möller, Eckhard
10 Zwergtaucher Vlotho Hafen 04.01.2014 V Hadasch, Jörg
11 Stieglitz Vlotho Hafen 04.01.2014 V Hadasch, Jörg
12 Straßentaube Vlotho Hafen 01.01.2014 V Hadasch, Jörg
13 Moschusente Vlotho Hafen 28.09.2013 V Möller, Eckhard
14 Uferschwalbe Vlotho Hafen 14.09.2013 V Hadasch, Jörg
15 Silbermöwe Vlotho Hafen 05.05.2013 V Uffmann, Heinz-Jürgen
16 Sturmmöwe Vlotho Hafen 05.05.2013 V Zimmermeyer, Barbara
17 Mittelmeermöwe Vlotho Hafen 03.03.2013 V Niemann, Peter
18 Silbermöwe Vlotho Hafen 03.03.2013 V Niemann, Peter
19 Misteldrossel Vlotho Hafen 20.02.2013 V Möller, Eckhard
20 Kornweihe Vlotho Hafen 26.01.2013 V Marten, Dieter
21 Sperber Vlotho Hafen 19.01.2013 V Marten, Dieter
22 Mittelmeermöwe Vlotho Hafen 11.01.2013 V Möller, Eckhard
23 Mittelmeermöwe Vlotho Hafen 10.01.2013 V Meyrahn, Peter
24 Zwergtaucher Vlotho Hafen 04.01.2013 V Hadasch, Jörg
25 Turmfalke Vlotho Hafen 04.01.2013 V Hadasch, Jörg
26 Nilgans Vlotho Hafen 04.01.2013 V Marten, Dieter
27 Graureiher Vlotho Hafen 04.01.2013 V Marten, Dieter
28 Turmfalke Vlotho Hafen 04.01.2013 V Marten, Dieter
29 Wacholderdrossel Vlotho Hafen 04.01.2013 V Marten, Dieter
30 Silbermöwe Vlotho Hafen 04.01.2013 V Marten, Dieter
31 Zwergtaucher Vlotho Hafen 03.01.2013 V Marten, Dieter
32 Graureiher Vlotho Hafen 03.01.2013 V Uffmann, Heinz-Jürgen
33 Goldammer Vlotho Hafen 03.01.2013 V Uffmann, Heinz-Jürgen
34 Zwergtaucher Vlotho Hafen 03.01.2013 V Uffmann, Heinz-Jürgen
35 Heringsmöwe Vlotho Hafen 03.01.2013 V Uffmann, Heinz-Jürgen
36 Steppenmöwe Vlotho Hafen 03.01.2013 V Uffmann, Heinz-Jürgen
37 Silberreiher Vlotho Hafen 03.01.2013 V Uffmann, Heinz-Jürgen
38 Nilgans Vlotho Hafen 03.01.2013 V Uffmann, Heinz-Jürgen
39 Heringsmöwe Vlotho Hafen 03.01.2013 V Stoppkotte, Holger
40 Straßentaube Vlotho Hafen 03.01.2013 V Stoppkotte, Holger
41 Steppenmöwe Vlotho Hafen 03.01.2013 V Stoppkotte, Holger
42 Nilgans Vlotho Hafen 02.01.2013 V Hadasch, Jörg
43 Stieglitz Vlotho Hafen 01.01.2013 V Marten, Dieter
44 Graugans Vlotho Hafen 01.01.2013 V Marten, Dieter
45 Kormoran Vlotho Hafen 01.01.2013 V Marten, Dieter
46 Stockente Vlotho Hafen 01.01.2013 V Marten, Dieter
47 Turmfalke Vlotho Hafen 01.01.2013 V Marten, Dieter
48 Mittelmeermöwe Vlotho Hafen 13.10.2012 V Schell, Frank
49 Mittelmeermöwe Vlotho Hafen 07.08.2012 V Niemann, Peter
50 Teichrohrsänger Vlotho Hafen 02.06.2012 V Hadasch, Jörg
51 Nachtigall Vlotho Hafen 05.05.2012 V Hadasch, Jörg
52 Klappergrasmücke Vlotho Hafen 30.04.2012 V Meyrahn, Peter
53 Mauersegler Vlotho Hafen 30.04.2012 V Meyrahn, Peter
54 Gartengrasmücke Vlotho Hafen 30.04.2012 V Meyrahn, Peter
55 Fischadler Vlotho Hafen 04.04.2012 V Hadasch, Jörg
56 Mittelmeermöwe Vlotho Hafen 04.04.2012 V Hadasch, Jörg
57 Teichhuhn Vlotho Hafen 26.02.2012 V Hadasch, Jörg
58 Stieglitz Vlotho Hafen 20.02.2012 V Kleymann, Pauline
59 Turmfalke Vlotho Hafen 20.02.2012 V Kleymann, Pauline
60 Teichhuhn Vlotho Hafen 20.02.2012 V Kleymann, Pauline
61 Stockente Vlotho Hafen 20.02.2012 V Kleymann, Pauline
62 Goldammer Vlotho Hafen 20.02.2012 V Kleymann, Pauline
63 Tafelente Vlotho Hafen 20.02.2012 V Kleymann, Pauline
64 Gänsesäger Vlotho Hafen 20.02.2012 V Kleymann, Pauline
65 Steppenmöwe Vlotho Hafen 18.02.2012 V Niemann, Peter
66 Bergpieper Vlotho Hafen 14.02.2012 V Möller, Eckhard
67 Steppenmöwe Vlotho Hafen 13.02.2012 V Stoppkotte, Holger
68 Mittelmeermöwe Vlotho Hafen 13.02.2012 V Stoppkotte, Holger
69 Steppenmöwe Vlotho Hafen 13.02.2012 V Weigel, Thomas
70 Zwergsäger Vlotho Hafen 13.02.2012 V Weigel, Thomas
71 Mittelmeermöwe Vlotho Hafen 13.02.2012 V Weigel, Thomas
72 Tafelente Vlotho Hafen 12.02.2012 V Hadasch, Jörg
73 Zwergtaucher Vlotho Hafen 10.02.2012 V Meyrahn, Peter
74 Tafelente Vlotho Hafen 10.02.2012 V Meyrahn, Peter
75 Zwergsäger Vlotho Hafen 10.02.2012 V Meyrahn, Peter
76 Höckerschwan Vlotho Hafen 10.02.2012 V Meyrahn, Peter
77 Mittelmeermöwe Vlotho Hafen 10.02.2012 V Meyrahn, Peter
78 Silberreiher Vlotho Hafen 06.02.2012 V Stoppkotte, Holger
79 Mantelmöwe Vlotho Hafen 05.02.2012 V Möller, Eckhard
80 Silberreiher Vlotho Hafen 04.02.2012 V Meyrahn, Peter
81 Rotdrossel Vlotho Hafen 04.02.2012 V Meyrahn, Peter
82 Sturmmöwe Vlotho Hafen 26.01.2012 V Möller, Eckhard
83 Silbermöwe Vlotho Hafen 26.01.2012 V Möller, Eckhard
84 Heckenbraunelle Vlotho Hafen 05.01.2012 V Hadasch, Jörg
85 Zwergtaucher Vlotho Hafen 03.01.2012 V Hadasch, Jörg
86 Sumpfmeise Vlotho Hafen 02.01.2012 V Hadasch, Jörg
87 Straßentaube Vlotho Hafen 02.01.2012 V Hadasch, Jörg
88 Silbermöwe Vlotho Hafen 02.01.2012 V Hadasch, Jörg
89 Sperber Vlotho Hafen 02.01.2012 V Hadasch, Jörg
90 Nilgans Vlotho Hafen 02.01.2012 V Hadasch, Jörg
91 Dohle Vlotho Hafen 02.01.2012 V Hadasch, Jörg

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django